Forskarskolan i språkvetenskap

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Forskarskolan i språkvetenskap

Forskarskolan i språkvetenskap - FoSprak

Välkommen till Forskarskolan i språkvetenskap vid Stockholms universitet

Forskarskolan i språkvetenskap är en verksamhet inom forskarutbildningen med syfte att utveckla de språkvetenskapliga forskningsområden som forskarskolan är inriktad mot genom att etablera samverkan mellan institutioner med olika ämnesinriktningar.

De språkvetenskapliga ämnena som kan ingå i forskarskolan är: arabiska, Asiens språk och kulturer (centralasienstudier, japanska, indologi (modern eller klassisk), kinesiska eller koreanska), baltiska språk, engelska, finska, franska, antik grekiska, italienska, latin, lingvistik (allmän språkvetenskap, fonetik, datorlingvistik, teckenspråk), nordiska språk, portugisiska, slaviska språk, spanska, tvåspråkighet, tyska och utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling.

Forskarskolan vill samla doktorander från alla språkvetenskapliga ämnen vid fakulteten. Dess inriktning är mot språkvetenskaplig grundforskning, framför allt språket som system, gärna ur ett tvärspråkligt eller diakront perspektiv. Detta innebär att avhandlingarnas frågeställning måste ha en god förankring inom de traditionella områdena grammatik (morfologi och syntax), fonologi, semantik och pragmatik.

Under Om oss hittar du information om alla nyheter och aktiviteter vid Forskarskolan i språkvetenskap.

Nyheter

 • Progressives in use and contact 2018-09-19 Ghazaleh Vafaeian defended her thesis "Progressives in use and contact. A descriptive, areal and typological study with special focus on selected Iranian languages" on Friday, June 15th, 2018. Ghazaleh Vafaeian is the twelfth doctoral student to present a doctoral thesis within the Special Doctoral Programme in Language and Linguistics.
 • Adverbs. A typological study of a disputed category 2018-05-23 Pernilla Hallonsten Halling defended her thesis "Adverbs. A typological study of a disputed category" on Friday, April 13th, 2018. Pernilla Hallonsten Halling is the eleventh doctoral student to present a doctoral thesis within the Special Doctoral Programme in Language and Linguistics.
 • A unified account of the Old English metrical line 2018-03-21 Andrew Cooper defended his thesis "A unified account of the Old English metrical line", 2017-12-16. Andrew Cooper is the tenth doctoral student to present a doctoral thesis within the Special Doctoral Programme in Language and Linguistics.
 • Authentic Language: Övdalsk, metapragmatic exchange and the margins of Sweden’s linguistic market 2017-11-22 David Karlander defended his thesis "Authentic Language: Övdalsk, metapragmatic exchange and the margins of Sweden’s linguistic market", 2017-09-28. David Karlander is the ninth doctoral student to present a doctoral thesis within the Special Doctoral Programme in Language and Linguistics.
 • Nominal Compounds in Old Latvian Texts in the 16th and 17th Centuries 2017-11-22 Kristina Bukelskytė-Čepelė defended her thesis "Nominal Compounds in Old Latvian Texts in the 16th and 17th Centuries", 2017-09-08. Kristina Bukelskytė-Čepelė is the eighth doctoral student to present a doctoral thesis within the Special Doctoral Programme in Language and Linguistics.
 • Evidencialidad indirecta en aimara y en el español de La Paz: Un estudio semántico-pragmático ... 2017-09-05 Geraldine Quartararo defended her thesis "Evidencialidad indirecta en aimara y en el español de La Paz: Un estudio semántico-pragmático de textos orales", 2017-06-16. Geraldine Quartararo was the seventh doctoral student to present a doctoral thesis within the Special Doctoral Programme in Language and Linguistics.
 • Thoughts in Motion: The Role of Long-Term L1 and Short-Term L2 Experience when Talking and ... 2017-09-05 Guillermo Montero Melis defended his thesis "Thoughts in Motion: The Role of Long-Term L1 and Short-Term L2 Experience when Talking and Thinking of Caused Motion", 2017-06-10. Guillermo Montero Melis was the sixth doctoral student to present a doctoral thesis within the Special Doctoral Programme in Language and Linguistics.
 • Object marking in the signed modality. Verbal and nominal strategies in Swedish Sign language ... 2017-09-05 Carl Börstell defended his thesis "Object marking in the signed modality. Verbal and nominal strategies in Swedish Sign language and other sign languages", 2017-06-02. Calle Börstell was the fifth doctoral student to present a doctoral thesis within the Special Doctoral Programme in Language and Linguistics.
 • L’ordine sociale a tavola: L’interazione tra genitori e figli in famiglie italiane e svedesi 2017-09-05 Franco Pauletto defended his thesis "L’ordine sociale a tavola: L’interazione tra genitori e figli in famiglie italiane e svedesi", 2017-03-24. Franco Pauletto was the fourth doctoral student to present a doctoral thesis within the Special Doctoral Programme in Language and Linguistics.
 • Triangulating Perspectives on Lexical Replacement: From Predictive Statistical Models to ... 2017-09-05 Susanne Vejdemo defended her thesis "Triangulating Perspectives on Lexical Replacement: From Predictive Statistical Models to Descriptive Color Linguistics", 2017-03-03. Susanne Vejdemo was the third doctoral student to present her doctoral thesis within the Special Doctoral Programme in Language and Linguistics.
 • Mapping prosody onto the lexicon 2017-09-05 Hatice Zora defended her doctoral thesis "Mapping prosody onto the lexicon. Memory traces for lexically specified prosodic information in the brain", 2016-12-02. Hatice Zora was the second doctoral student within the Special Doctoral Programme in Language and Linguistics to present her thesis.
 • The inceptive construction and other topics in Amharic and related languages 2017-09-05 2016-05-27: Desalegn Hagos Asfawwesen defended his thesis "The inceptive construction and other topics in Amharic and related languages".

Kontakt

Forskningssekreterare
Sofia Gustafson Capková.
E-post: sofia@ling.su.se eller contact@fosprak.su.se
Postadress:
Stockholms universitet
FoSprak/Sofia Gustafson Capková
Institutionen för lingvistik
106 91 STOCKHOLM
Enirokarta | Stockholms lokaltrafik