En forskarutbildning brukar i allmänhet innehålla obligatoriska
ämnesinriktade kurser. Vilka dessa obligatoriska kurser är finner du i
den allmänna studieplanen för ditt huvudområde. De ämnesinriktade
kurserna ges i allmänhet av den institution som härbärgerar huvudområdet
i fråga.

Utöver de obligatoriska kurserna kan också en valbar kursdel finnas.
Dessa kurser väljs fritt av doktoranden i samråd med handledarna.
Kurserna kan läsas vid heminstitutionen eller vid någon annan
institution. Kurserna kan vara regelrätta forskarkurser, men det är
också möjligt att ta kurser på lägre nivåer.

När du väljer kurser, samråd alltid med dina handledare och planera in
kursarbetet i din individuella studieplan!