Den obligatoriska kursdelen för doktorander inom FoSprak utgörs av fem kurser om vardera 6 hp. Kurserna är öppna även för studenter utanför FoSprak.

Fonologi, 6 hp (HT 2011 och HT 2012)
Grammatiska fenomen, 6 hp (HT 2011 och VT 2013)
Grammatiska teorier, 6 hp (VT 2012 och HT 2013)
Areal och diakron lingvistik, 6 hp (VT 2012 och VT 2013)
Semantik, pragmatik och diskurs, 6 hp (HT 2012)

Utöver dessa kurser kan även obligatoriska ämnesspecifika kurser tillkomma, för information se allmän studieplan för respektive huvudområde.

Kursutbud och kursinformation läsårsvis

HT 2013-VT2014

Grammatiska teorier (6 hp)
Kursdagar: Måndagar och torsdagar
Lärare: Alan McMillion
Gästlärare: Kersti Börjars, Robert van Valin
Kursstart: 9 sep 12.00, C389
Kursen ges på engelska

Kursen innehåller två minikurser:
Lexical-Functional Grammar (LFG). Lärare: Kersti Börjars. (v 44, 2013)
Role and Reference Grammar (RRG). Lärare: Robert van Valin. (v 8, 2014.)

Minikurserna kan följas separat.

Kursinformation