Medarbetarwebben  innehåller information för alla anställda. Ta också en titt på personalsidan där du finner information om anställningsvillkor mm.
 
För information om IT-stöd vid Stockholms universitet, inklusive Universitetskonto och Universitetskort, se IT-stöd för studenter.
 
För resor etc kan du ibland behöva söka stipendium. Börja med att leta efter lämpliga stipendier i stipendiedatabasen.
 
Högskoleverket har sammanställt en handbok för doktorander, Doktorandhandboken. Här finner du se regler och riktlinjer som gäller för doktorander i Sverige. För mer information om doktoranders villkor samt även erbjudanden till doktorander, se Stockholms universitets studentkårs sida.