Doktorand

Doktorand i Forskarskolan i språkvetenskap - FoSprak

Under åren 2011-2016 erbjuder forskarskolan utbildning för doktorander vid Humanistiska fakulteten. Forskarskolan kommer att omfatta 18 doktorandanställningar, vilka kommer att utlysas i två etapper. Den första utlysningen bör omfatta ungefär hälften av platserna och sker senast den 15 september 2010 med den 15 oktober som sista ansökningsdag, så att den första gruppen kan starta sina studier den 20 augusti 2011.
Kurser och Seminarier

Forskarskolan i språkvetenskap anordnar kurser och seminarier. En del är specifikt anpassade för forskarskolans egna doktorander, och en del är öppna för andra doktorander och forskare.

På seminarierna presenterar doktoranderna sin pågående forskning. Dessutom bjuder forskarskolan in externa föreläsare vars forskning är av relevans för forskarskolans inriktning.

Under gemensamma seminarier presenteras de seminarier som hålls inom forskarskolans ram, under övriga presenteras andra aktuella seminarier ofta arrangerade i samarbete med forskarskolan.

Program för kurser finner du i vänsternmenyn, information om våra seminarier meddelas under Evenemang.