En styrgrupp har det övergripande ansvaret för forskarskolan. Den löpande verksamheten vid forskarskolan koordineras av en föreståndare, en ställföreträdande föreståndare och en forskningssekreterare. Följande personer ingår i styrgruppen.

Föreståndare:
Maria Koptjevskaja Tamm, Professor, Institutionen för lingvistik
E-post: tamm@ling.su.se
Tel: 08-16 26 20

Stf. föreståndare:
Tomas Riad, Professor, Institutionen för svenska och flerspråkighet
E-post: Tomas.Riad@nordiska.su.se
Tel: 08-16 36 38

Niclas Abrahamsson, Professor, Centrum för tvåspråkighetsforskning
E-post: niclas.abrahamsson@biling.su.se
Tel:08-16 39 19

Östen Dahl, Professor, Institutionen för lingvistik
E-post: oesten@ling.su.se
Tel: 08-16 23 31

Lars Fant, Professor, Romanska och klassiska institutionen
E-post: lars.fant@isp.su.se
Tel: 08 16 3495

Jenny Larsson, Docent, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska
E-post: jenny.larsson@balt.su.se
Tel: 08-16 43 85

Peter Sundkvist, universitetslektor, Engelska institutionen
E-post: peter.sundkvist@english.su.se
Tel: 08-16 36 13

Doktorandrepresentanter:
Andrew Cooper, Doktorand, Engelska institutionen
E-post: andrew.cooper@english.su.se
Tel: 08 - 16 35 94

Franco Pauletto, Doktorand, Romanska och klassiska institutionen
E-post: franco.pauletto@fraita.su.se
Tel: 08-16 36 86

Forskningssekreterare:
Sofia Gustafson Capková, Fil Dr, Institutionen för lingvistik
E-post: sofia@ling.su.se
Tel: 08-16 34 88

Ekonomihandläggare:
Ann Lorentz Baarman
E-post: ann@ling.su.se