Huvudhandledare och handledare utses av styrgruppen i samråd med institutionerna. En doktorand kan begära att byta handledare, och styrgruppen beslutar i så fall om detta byte. För övrigt gäller de regler för handledning som är fastställda i studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.