Styrgruppen utser i samråd med huvudhandledaren examinator för disputationen. För övrigt gäller de regler för disputation som är fastställda i studieplanen för respektive forskarutbildningsämne.