Forskarskolan strävar efter en jämn könsfördelning.