Forskarskolan i språkvetenskap är organiserad av humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. En styrgrupp med representanter för relevanta språkvetenskapliga ämnen har det övergripande ansvaret för forskarskolan. Den löpande verksamheten vid forskarskolan koordineras av en föreståndare, en ställföreträdande föreståndare och en forskningssekreterare.

Styrgruppens organisation