Forskarskolans gemensamma kurser kommer att hållas på engelska, inklusive kursmaterial, föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Därför måste sökande kunna styrka goda kunskaper i akademisk engelska i såväl tal som skrift.

Sökande som inte har engelska som modersmål eller inte har universitetsexamen från ett nordiskt universitet eller från ett universitet i ett land med engelska som majoritetsspråk ska ha uppnått de angivna nivåerna på något av följande prov:

  • IELTS 6.5/7.0 (med minst 6 i varje sektion)
  • Cambridge Certificate of Proficiency in English, med minst betyg B
  • Cambridge Certificate of Advanced English betyg A
  • TOEFL 600 (med 55 i varje sektion och 4.0 på Test of Written English)
  • TOEFL 250 i data-baserad prov (med 21 i varje sektion)
  •  TOEFL Internet-based TOEFL English Test 100 (med minst 20 i varje sektion)

Doktorander utan svenskkunskaper förväntas lära sig grundläggande svenska tidigt under doktorandperioden för att i fortsättningen kunna ta del av forskning, föreläsningar och seminarier på svenska. Vilket språk som används på institutionerna och avhandlingsspråk bestäms av den institution doktoranden tillhör.