Doktoranderna inom forskarskolan kommer att finansieras med doktorandanställningar. Lönenivån följer Stockholms universitets doktorandstege. Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och kan innehas i högst fem år, om studierna ägnas 80 % av heltid och kan kompletteras med 20 % institutionstjänst.

En finansieringsplan, liksom en studieplan, upprättas vid antagningen för hela utbildningstiden. Doktorandens resultat prövas därefter årligen mot dessa planer.