Program

Forskarskolan i språkvetenskap - FoSprak

FoSprak vill samla doktorander från alla språkvetenskapliga ämnen vid fakulteten. Dess inriktning är mot språkvetenskaplig grundforskning, framför allt språket som system, gärna ur ett tvärspråkligt eller diakront perspektiv. I avsnitten nedan kan du läsa alla detaljer om FoSpraks inriktning och organisation liksom villkor för utbildningen samt vilka behörighetskraven är för att man ska kunna söka en doktorandtjänst.

För dig som vill ansöka om en doktorandtjänst hos FoSprak är det speciellt viktigt att läsa avsnitten 1. (Forskarskolans inriktning) och 4. (Behörighetskrav) eftersom du för att komma i fråga behöver ha ett avhandlingsämne som faller inom ramen för FoSpraks inriktning och vara behörig att söka tjänsten.

Här kan du ladda ner programmet i sin helhet:

Programmet för Forskarskolan i språkvetenskap
Forskarskolans program (20 Kb) (PDF - öppnas i nytt fönster)