Forskarskolan i språkvetenskap

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Forskarskolan i språkvetenskap

Forskarskolan i språkvetenskap - FoSprak

Välkommen till Forskarskolan i språkvetenskap vid Stockholms universitet

Forskarskolan i språkvetenskap är en verksamhet inom forskarutbildningen med syfte att utveckla de språkvetenskapliga forskningsområden som forskarskolan är inriktad mot genom att etablera samverkan mellan institutioner med olika ämnesinriktningar.

De språkvetenskapliga ämnena som kan ingå i forskarskolan är: arabiska, Asiens språk och kulturer (centralasienstudier, japanska, indologi (modern eller klassisk), kinesiska eller koreanska), baltiska språk, engelska, finska, franska, antik grekiska, italienska, latin, lingvistik (allmän språkvetenskap, fonetik, datorlingvistik, teckenspråk), nordiska språk, portugisiska, slaviska språk, spanska, tvåspråkighet, tyska och utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling.

Forskarskolan vill samla doktorander från alla språkvetenskapliga ämnen vid fakulteten. Dess inriktning är mot språkvetenskaplig grundforskning, framför allt språket som system, gärna ur ett tvärspråkligt eller diakront perspektiv. Detta innebär att avhandlingarnas frågeställning måste ha en god förankring inom de traditionella områdena grammatik (morfologi och syntax), fonologi, semantik och pragmatik.

Under Om oss hittar du information om alla nyheter och aktiviteter vid Forskarskolan i språkvetenskap.

Kontakt

Forskningssekreterare
Sofia Gustafson Capková.
E-post: sofia@ling.su.se eller contact@fosprak.su.se
Postadress:
Stockholms universitet
FoSprak/Sofia Gustafson Capková
Institutionen för lingvistik
106 91 STOCKHOLM
Enirokarta | Stockholms lokaltrafik